O NAS

Kim jesteśmy?

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem projektowym, który wykorzystując technologię geoinformacyjną, partycypację społeczną, grywalizację i metodykę design thinking buduje otwarte społeczeństwo geoinformacyjne.

Wizja

Coniuncta poprzez realizację projektów B+R, innowacyjność, otwartość oraz komercjalizację prowadzonych badań naukowych osiąga sukcesy o ogólnoświatowym znaczeniu, co pozwala na urzeczywistnienie idei otwartego społeczeństw geoinformacyjnego i wszechstronny – technologiczny, ekonomiczny i społeczny – rozwój kraju.

Misja

Członkowie Coniuncty poprzez swą interdyscyplinarność, profesjonalizm, szerokość horyzontów, promowanie transparentnej współpracy z biznesem i dobrze rozumiany networking w sposób istotny wpływają na zmianę kraju i krzewienie demokracji uczestniczącej poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi geopartycypacji społecznej.

Łączy nas przekonanie o wartości jaką niesie dla demokracji uczestniczącej, kraju i społeczeństwa innowacja i komercjalizacja wyników badań naukowych w zakresie geoinformacji, statystyki przestrzennej, metod inteligencji obliczeniowej i stosowanych nauk społecznych. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem staramy się zmieniać świat wokół siebie, budując relacje społeczne oparte na wzajemnym szacunku i otwartości.

Nasze obecne działania:

  • prowadzenie badań z zakresu geoinformatyki, analiz przestrzennych, socjologii, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony krajobrazu oraz rewitalizacji,
  • analizy społeczne, geostatystyczne, urbanistyczne, krajobrazowe,
  • wizualizacja kartograficzna,
  • wykorzystanie zjawiska grywalizacji w społecznych i publicznych inicjatywach,
  • tworzenie gier edukacyjnych wykorzystujących VR i AR,
  • prowadzenie szkoleń i badań z wykorzystaniem gier,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu design thinking.

This is your chance to jumpstart your business

Let us introduce ourselves

Alex Smith
Developer
Alex Smith
Marie Adams
Sales Manager
Marie Adams
John Doe
Web Designer
John Doe